Kam­pan­jan teki­jä sekoit­ti päi­vät ja kuu­kau­det. Pahoit­te­lem­me ja käyn­nis­täm­me Kelcon kam­pan­jan uudes­taan:

Kelcon sham­poot ja hoi­toai­neet nyt meil­tä! Ja nyt kan­nat­taa tutus­tua näi­hin laa­duk­kai­siin tuot­tei­siin: Kun ostat kak­si Kelcon sham­poo­ta tai hoi­toai­net­ta, saat hal­vem­mas­ta tuot­tees­ta 25 % alen­nus­ta.

Vaih­toeh­toi­ses­ti: Jos et tar­vit­se kah­ta Kelcon tuo­tet­ta, mut­ta ostat min­kä tahan­sa gal­lo­nan (mil­tä tahan­sa mer­kil­tä), pis­täm­me paket­tiin mukaan pum­pun.

Tar­jous voi­mas­sa 14. - 20.5. Puh­das­ta kevät­tä!