Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa tila­ta Kenc­hiin sak­set, sil­lä nopeim­mat tilaa­jat saa­vat sak­siin­sa kau­pan pääl­le syö­tä­vän suloi­sen ja kau­niis­ti kim­mel­tä­vän koris­te­ruu­vin.

Koris­tei­ta rajoi­tet­tu mää­rä, joten kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti. Tar­jous on voi­mas­sa ma 27.5. asti tai niin kau­an, kun tava­raa riit­tää.

Koris­tei­den värei­nä ovat kul­ta ja tum­ma pink­ki. Voit lisä­tä tilauk­sen lisä­tie­to­ja osioon väri­toi­veen, mut­ta emme voi taa­ta toi­veen toteu­tu­mis­ta.