Verk­ko­kaup­pa on tak­kuil­lut vii­me aikoi­na. Vai­keuk­sia on ollut mm. toi­mi­tus­ta­van valin­nas­sa ja myös tilaus­ten läpi­me­nos­sa. Pahoit­te­lem­me tätä ja sel­vi­täm­me asi­aa. Jos sinul­la on ongel­mia tilaa­mi­ses­sa, ota yhteyt­tä mei­lit­se asiakaspalvelu@www.123groom.fi, niin sel­vi­te­tään asia yhdes­sä!

Aurin­kois­ta vii­kon­lop­pua!