Kii­tos kai­kil­le asiak­kail­lem­me kulu­nees­ta vuo­des­ta! Aloi­te­taan uusi vuo­si kun­non alel­la. Saat Dog­gy­ma­nin kars­tois­ta 40 % alen­nuk­sen, joten nyt kan­nat­taa hank­kia kars­to­ja koko vuo­den tar­peik­si. Päi­vi­tä samal­la ker­taa sham­poo­va­ras­tot, sil­lä kai­kis­ta sham­pois­ta tulee nyt 15 % alen­nus.

Tar­jous on voi­mas­sa 10.1.2019 saak­ka tai niin kau­an kuin tava­raa riit­tää. Kipin kapin ostok­sil­le!

Pos­tit­ta­jam­me lomai­lee 5. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Toi­mi­tam­me tilauk­set siis alkaen 6. tam­mi­kuu­ta.

Oikein hyvää uut­ta vuot­ta!

t. Kat­ja ja Han­na