Jos joku on var­maa, niin se, että syk­syl­lä sham­poon kulu­tus lisään­tyy.

Omis­ta­jien kuk­ka­roa sääs­tääk­sem­me pää­tim­me tar­jo­ta nor­maa­li­hin­tai­sen sham­poon tai hoi­toai­neen osta­jal­le toi­sen sham­poon tai hoi­toai­neen 30 % alen­nuk­sel­la.

Alen­nuk­sen saa saman­hin­tai­ses­ta tai hal­vem­mas­ta tuot­tees­ta. Tar­jous voi­mas­sa syys­kuun lop­puun.