Koi­ran päi­vän 24.4. kun­niak­si juh­li­taan koi­raa mut­ta ei punk­ke­ja! Saat tänään ja huo­men­na (23. - 24.4.18) Insect Shield -punk­ki­tuot­teet 10 % alen­nuk­sel­la. Vali­koi­mas­sa punk­ki­hui­vi, punk­ki­kau­lu­ri ja penk­ki­suo­ja autoon. Ota vaik­ka kaik­ki!