Pos­tit­ta­ja lomai­lee 7. - 13. elo­kuu­ta. Tänä aika­na teh­dyt tilauk­set pos­ti­te­taan siis pos­tit­ta­jan saa­vut­tua takai­sin työ­maal­le.

Loman ajan annam­me sham­pois­ta ja hoi­toai­neis­ta 10 % alen­nuk­sen. Lisäk­si loman aika­na teh­tyi­hin tilauk­siin, jot­ka sisäl­tä­vät sham­poo- tai hoi­toai­ne­gal­lo­nan, lai­tam­me mukaan suih­ke­pul­lon veloi­tuk­set­ta.

Tilauk­set kul­ke­vat taas taval­li­seen tapaan 14.8. alkaen.