Kukas se onkaan ihmi­sen paras ystä­vä ellei oma lem­mik­ki?

Ystä­vän­päi­vän kun­niak­si annam­me kaik­kiin yli 50 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­nal Coat Repair -hoi­toai­ne (450 ml) tai Groom Pro­fes­sio­na­lin suih­ke­pul­lo kau­pan pääl­le.

Ker­ro tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä, kum­man tuot­teen haluat. Tar­jous vai­mas­sa 12. - 16.2. tai niin kau­an kuin tava­raa riit­tää.