Taas on aika muis­taa paras­ta ystä­vää. Anna lem­mi­kil­le­si lah­jak­si iso gal­lo­na Groom Pro­fes­sio­na­lin Super Dri -sham­poo­ta. Saat sen sun­nun­tai­hin saak­ka muka­vaan ale­hin­taan (-15 %).

Kau­pan pääl­le saat vie­lä Groom Pro­fes­sio­na­lin erit­täin imu­ky­kyi­sen, nuk­kaan­tu­mat­to­man pyyh­keen, joka imee veden tur­kis­ta tehok­kaas­ti ja lyhen­tää tur­kin kui­vu­mi­sai­kaa. Pyyh­keen koko 66 x 43 sent­tiä.