Uusi vuo­si ja uudet kujeet! Myym­me kaik­ki Danish Desig­nin peh­meät ja tyy­lik­käät pedit 30 % alen­nuk­sel­la pois uusien tuot­tei­den alta. Ole nopea, sil­lä tuot­tei­ta on rajoi­tet­tu erä.

Ja kun tilaat min­kä tahan­sa sham­poon tai hoi­toai­neen vii­meis­tään 10. tam­mi­kuu­ta, saat valit­se­ma­si toi­sen sham­poon tai hoi­toai­neen puo­leen hin­taan.