Hyvää eläin­ten päi­vää ja alka­vaa eläin­ten viik­koa 🐾

Näi­den kun­niak­si tar­joam­me 4. - 10.10.2019 teh­tyi­hin verk­ko­kaup­pa­ti­lauk­siin Dog­gy­Man S val­koi­sen kars­tan kau­pan pääl­le. Lisäk­si yli 50 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­na­lin pyy­he.

Halauk­set kai­kil­le kar­va­kor­vil­le 🐾