Kis­sat, kanit, leh­mät, koi­rat, hevo­set, aivan kaik­ki eläi­met, nyt on tei­dän viik­kon­ne! Jokai­nen eläin, lem­mik­ki, tuo­tan­toe­läin tai met­sän asuk­ki, ansait­see hyvä ja onnel­li­sen elä­män. Kotie­läi­mil­lä se tar­koit­taa hyvää laa­du­kas­ta ravin­toa, ulkoi­lua, rak­kaut­ta, ter­vey­den­hoi­toa sekä myös tur­kin- ja ihon­hoi­toa.

Eläin­ten­vii­kon kun­niak­si kaik­ki laa­duk­kaat EZ Groo­min sham­poot ja hoi­toai­neet -20 %! Hoi­toai­neis­ta saa­ta­va­na ovat Crys­tal Bri­te, Sil­ky Almond ja The Answer.