Pel­käät­kö punk­ke­ja yhtä pal­jon kuin punk­ki­lääk­kei­tä? Vähä­punk­ki­sil­la alueil­la riit­tää usein pesu esi­mer­kik­si tee­puu-, laven­te­li- tai euka­lyp­tus-poh­jai­sil­la sham­poil­la. Yleen­sä myös muut ikä­vät öttiäi­set kart­ta­vat näi­tä tuok­su­ja. Ötök­kä­va­paan kesän toi­vos­sa Groom Pro­fes­sio­nal Tea Tree Oil sekä Tranquil-sham­poot nyt -25 % ovh:sta tou­ko­kuun lop­puun asti tai niin kau­an tava­raa riit­tää.