Kelco: Osta 2, saat toi­ses­ta 25 % alen­nus­ta

Kelcon sham­poot ja hoi­toai­neet nyt meil­tä! Ja nyt kan­nat­taa tutus­tua näi­hin laa­duk­kai­siin tuot­tei­siin: Kun ostat kak­si Kelcon sham­poo­ta tai hoi­toai­net­ta, saat hal­vem­mas­ta tuot­tees­ta 25 % alen­nus­ta. Vaih­toeh­toi­ses­ti: Jos et tar­vit­se...

Sham­poot ja hoi­toai­neet -15 %

Kural­le kyy­tiä!  Kun rapa rois­kuu, sham­poo­ta kuluu. Annam­me kaik­kien tuo­te­merk­kien sham­pois­ta ja hoi­toai­neis­ta 15 % alen­nuk­sen 5. - 11.4. väli­se­nä aika­na. Kurk­kaa vali­koi­maam­me ja löy­dä sopi­vat sham­poot ja hoi­toai­neet.   Kuva:...

Hyvää ystä­vän­päi­vää!

Kukas se onkaan ihmi­sen paras ystä­vä ellei oma lem­mik­ki? Ystä­vän­päi­vän kun­niak­si annam­me kaik­kiin yli 50 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­nal Coat Repair -hoi­toai­ne (450 ml) tai Groom Pro­fes­sio­na­lin suih­ke­pul­lo kau­pan pääl­le. Ker­ro tilauk­sen...

Aar­tei­ta sak­si­laa­rin poh­jal­ta

Pää­tim­me myy­dä van­hat sak­set pois ennen kuin tilaam­me varas­ton taas täy­teen. Tar­joam­me kaik­ki vali­koi­mas­sa ole­vat trim­maus­sak­set 15 % alen­nuk­sel­la sun­nun­tai­hin 11.2. asti. Lisäk­si annam­me kaik­kiin yli 100 euron tilauk­siin kau­pan pääl­le EZ...