Hyvää uut­ta vuot­ta!

Uusi vuo­si ja uudet kujeet! Myym­me kaik­ki Danish Desig­nin peh­meät ja tyy­lik­käät pedit 30 % alen­nuk­sel­la pois uusien tuot­tei­den alta. Ole nopea, sil­lä tuot­tei­ta on rajoi­tet­tu erä. Ja kun tilaat min­kä tahan­sa sham­poon tai hoi­toai­neen vii­meis­tään...

Jou­lu­to­hi­nat jat­ku­vat

Täk­si vii­kon­lo­puk­si 15. — 17.12. olem­me pakan­neet paket­tiin kyn­sien­hoi­to­se­tin, jos­ta löy­ty­vät Madan kyn­si­leik­ku­ri koko L, Madan kyn­si­vii­la sekä EZ Groom Stop Styp­tic Pow­der veren­vuo­don tyreh­dyt­tä­mi­seen. Tämä on joka hau­kun pak­ko saa­da...

Nyt juh­li­taan!

123 Groom jat­kaa jou­lu­tun­nel­mis­sa! Tar­joam­me 5. — 7.12. EZ Groo­min sham­pois­ta 25 % alen­nus­ta sekä muis­ta sham­pois­ta ja kai­kis­ta hoi­toai­neis­ta 15 % alen­nus­ta. Lisäk­si yli 100 euron tilauk­siin annam­me Honey S -kars­tan kau­pan pääl­le Suo­mi...

Black Fri­day -kam­pan­ja!

Kun tilaat sak­set, saat Mada­nin kam­man (MAC-195) kau­pan pääl­le. Jos tilaat kah­det sak­set, saat Mada­nin sak­si­ko­te­lon tai kak­si kam­paa kau­pan pääl­le. Ilmoi­ta tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä, kum­man haluat. Ole nopea, sil­lä tar­jouk­sem­me on voi­mas­sa...

Pos­tit­ta­ja lomal­la

Pos­tit­ta­jan loman vuok­si 6.11. – 10.11. teh­dyt tilauk­set läh­te­vät mat­kaan vas­ta 13.11. Pahoit­te­lem­me vii­väs­tys­tä. Kii­tok­sek­si kär­si­väl­li­syy­des­tän­ne annam­me 6.11 – 10.11. tila­tuis­ta sham­pois­ta ja hoi­toai­neis­ta 15 %:n alen­nuk­sen....