Kaik­ki kars­tat ja kam­mat -15 % koko Black Fri­day -vii­kon­lo­pun ajan (pe - su 23. - 25.11.2018). Lisäk­si arvom­me kaik­kien vii­kon­lo­pun aika­na verk­ko­kau­pas­ta tilan­nei­den kes­ken yhden mus­tan Halo-mik­ro­si­run­lu­ki­jan. Kipin kapin ostok­sil­le!