Ajan­koh­tais­ta

Nyt juh­li­taan!

123 Groom jat­kaa jou­lu­tun­nel­mis­sa! Tar­joam­me 5. — 7.12. EZ Groo­min sham­pois­ta 25 % alen­nus­ta sekä muis­ta sham­pois­ta ja kai­kis­ta hoi­toai­neis­ta 15 % alen­nus­ta. Lisäk­si yli 100 euron tilauk­siin annam­me Honey S -kars­tan kau­pan pääl­le Suo­mi 100 -juh­lan kun­niak­si.…

lue lisää

Black Fri­day -kam­pan­ja!

Kun tilaat sak­set, saat Mada­nin kam­man (MAC-195) kau­pan pääl­le. Jos tilaat kah­det sak­set, saat Mada­nin sak­si­ko­te­lon tai kak­si kam­paa kau­pan pääl­le. Ilmoi­ta tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä, kum­man haluat. Ole nopea, sil­lä tar­jouk­sem­me on voi­mas­sa vain sun­nun­tai­hin 26.11.2017…

lue lisää

Pos­tit­ta­ja lomal­la

Pos­tit­ta­jan loman vuok­si 6.11. – 10.11. teh­dyt tilauk­set läh­te­vät mat­kaan vas­ta 13.11. Pahoit­te­lem­me vii­väs­tys­tä. Kii­tok­sek­si kär­si­väl­li­syy­des­tän­ne annam­me 6.11 – 10.11. tila­tuis­ta sham­pois­ta ja hoi­toai­neis­ta 15 %:n alen­nuk­sen. Tar­jous kos­kee kaik­kia…

lue lisää

Eikö saa­ma­si kupon­ki toi­mi?

Pahoit­te­lem­me, että kupon­ki­koo­di ei toi­mi niin kuin pitäi­si, kun tilaus sisäl­tää kam­pan­ja­tuot­tei­ta. Huo­maat­han, että kupon­gil­la ei saa alen­nus­ta jo alen­ne­tuis­ta tuot­teis­ta. Toi­mi näin, niin voit hyö­dyn­tää sekä ajan­koh­tai­sen kam­pan­jam­me että kupon­kia­len­nuk­sen: Tee…

lue lisää

Rapa rois­kuu ja hin­nat pauk­kuu!

Jos joku on var­maa, niin se, että syk­syl­lä sham­poon kulu­tus lisään­tyy. Omis­ta­jien kuk­ka­roa sääs­tääk­sem­me pää­tim­me tar­jo­ta nor­maa­li­hin­tai­sen sham­poon tai hoi­toai­neen osta­jal­le toi­sen sham­poon tai hoi­toai­neen 30 % alen­nuk­sel­la. Alen­nuk­sen saa saman­hin­tai­ses­ta tai…

lue lisää

Punk­ki­hui­vi gal­lo­nan osta­jal­le

    Kesän kun­niak­si annam­me punk­ki­hui­vin ilmai­sek­si jokai­sel­le, joka tilaa sham­poo- tai hoi­toai­ne­gal­lo­nan* vii­meis­tään 20. hei­nä­kuu­ta. Ker­ro toi­vo­ma­si hui­vin väri tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä.   * pak­kaus­koot: Jean Peau 5 l, Groom Pro­fes­sio­nal 4 l ja EZ Groom…

lue lisää

Tek­ni­siä ongel­mia

Verk­ko­kaup­pa on tak­kuil­lut vii­me aikoi­na. Vai­keuk­sia on ollut mm. toi­mi­tus­ta­van valin­nas­sa ja myös tilaus­ten läpi­me­nos­sa. Pahoit­te­lem­me tätä ja sel­vi­täm­me asi­aa. Jos sinul­la on ongel­mia tilaa­mi­ses­sa, ota yhteyt­tä mei­lit­se asiakaspalvelu@www.123groom.fi, niin…

lue lisää

Nyt kuu­lol­le rotu­jär­jes­tö­jen jäse­net, eläin­lää­kä­ria­se­mat ja ammat­tit­rim­maa­jat!

Ammat­tit­rim­maa­jat, eläin­lää­kä­ria­se­mat sekä Bic­hon Frisé ry:n jäse­net Rekis­te­röi­dy asiak­kaak­sem­me lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen asiakaspalvelu@www.123groom.fi. Samal­la var­mis­tat, että saat käyt­töö­si verk­ko­kaup­pam­me sinul­le tar­joa­mat alen­nuk­set. Mui­den…

lue lisää