Ajan­koh­tais­ta

Mitä pukin­kont­tiin trim­maa­jal­le?

Jou­lu tul­la jol­kot­taa! Mie­tit­kö kuu­mei­ses­ti, mitä antaa lah­jak­si trim­maa­mi­seen hurah­ta­neel­le puo­li­sol­le, van­hem­mal­le tai ystä­väl­le? Täs­sä hyvä vink­ki: Mada­nin tai Kenc­hiin trim­maus­sak­set! Kun tilaat Mada­nin tai Kenc­hiin trim­maus­sak­set mar­ras­kuun aika­na, saat kau­pan…

lue lisää

Eläin­ten­vii­kol­la EZ Groo­min tuot­teet -20 %

Kis­sat, kanit, leh­mät, koi­rat, hevo­set, aivan kaik­ki eläi­met, nyt on tei­dän viik­kon­ne! Jokai­nen eläin, lem­mik­ki, tuo­tan­toe­läin tai met­sän asuk­ki, ansait­see hyvä ja onnel­li­sen elä­män. Kotie­läi­mil­lä se tar­koit­taa hyvää laa­du­kas­ta ravin­toa, ulkoi­lua, rak­kaut­ta,…

lue lisää

Huip­pu­tar­jous vii­kon­lo­pun ajan: Mada­nin sak­si­salk­ku ja Shern­baon trim­maus­pöy­tä

Huip­pu­tar­jouk­sia vii­kon­lo­pun kun­niak­si! Mada­nin sak­si­salk­ku trim­maus­sak­sien tyy­lik­kää­seen ja tur­val­li­seen säi­ly­tyk­seen nyt 40 % alen­nuk­sel­la ja Shern­baon ergo­no­mi­nen ilma­jousi­tet­tu pyö­reä trim­maus­pöy­tä hin­taan 245 euroa. Tar­jous voi­mas­sa per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin…

lue lisää

Shern­baon tait­to­pöy­dät -20 %

Tyy­lik­käät, kevyet ja käte­vät Shern­baon alu­mii­ni­tait­to­pöy­dät nyt -20 % nor­maa­li­hin­nas­ta. Tuot­tei­ta on rajal­li­nen mää­rä, joten tilaa oma­si heti! Tar­jous voi­mas­sa 5.8.2018 saak­ka tai niin pit­kään kuin tava­raa…

lue lisää

Ilma­jousi­te­tut trim­maus­pöy­dät saa­pu­neet!

Nyt kan­nat­taa tutus­tua uutuuk­siin! Kaup­paan ovat saa­pu­neet odo­te­tut Shern­baon ilma­jousi­te­tut trim­maus­pöy­dät. Saa­ta­va­na her­kul­li­sen pink­ki­nä ja char­mik­kaan mus­ta­na. Hel­po­tus­ta pesu­tou­hui­hin vaik­ka­pa näyt­te­ly­reis­suil­la tuo Shern­baon suih­kusuu­tin, joka tai­koo…

lue lisää