Ajan­koh­tais­ta

Hyvää ystä­vän­päi­vää!

Kukas se onkaan ihmi­sen paras ystä­vä ellei oma lem­mik­ki? Ystä­vän­päi­vän kun­niak­si annam­me kaik­kiin yli 50 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­nal Coat Repair -hoi­toai­ne (450 ml) tai Groom Pro­fes­sio­na­lin suih­ke­pul­lo kau­pan pääl­le. Ker­ro tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä, kum­man…

lue lisää

Aar­tei­ta sak­si­laa­rin poh­jal­ta

Pää­tim­me myy­dä van­hat sak­set pois ennen kuin tilaam­me varas­ton taas täy­teen. Tar­joam­me kaik­ki vali­koi­mas­sa ole­vat trim­maus­sak­set 15 % alen­nuk­sel­la sun­nun­tai­hin 11.2. asti. Lisäk­si annam­me kaik­kiin yli 100 euron tilauk­siin kau­pan pääl­le EZ Groom Filt­hy Beast -sham­poon,…

lue lisää

Her­kän ihon sham­poo­ta ale­hin­taan

Asuu­ko teil­lä herk­käi­hoi­nen lem­mik­ki? Tur­kin­hoi­dos­ta tulee monin ver­roin muka­vam­paa, kun valit­set mie­don, hoi­ta­van EZ Groo­min Apple Blos­som -sham­poon. Tätä sham­poo­ta saat meil­tä nyt rei­lul­la 40 % alen­nuk­sel­la. Tar­jous on voi­mas­sa 12.2. asti tai niin kau­an kuin tava­raa…

lue lisää

Pak­kas­tar­jous!

Pak­kas­ten pauk­kues­sa pauk­ku­vat myös tar­jouk­set. Nyt yhden Jean Peau -, yhden EZ Groom - tai kah­den Groom Pro­fes­sio­nal -gal­lo­nan (sham­poo ja/tai hoi­toai­ne)  osta­jal­le pul­lol­li­nen laa­du­kas­ta EZ Groom Filt­hy Beast -sham­poo­ta kau­pan pääl­le. Edun arvo 28 euroa! Tar­jous…

lue lisää

Hyvää uut­ta vuot­ta!

Uusi vuo­si ja uudet kujeet! Myym­me kaik­ki Danish Desig­nin peh­meät ja tyy­lik­käät pedit 30 % alen­nuk­sel­la pois uusien tuot­tei­den alta. Ole nopea, sil­lä tuot­tei­ta on rajoi­tet­tu erä. Ja kun tilaat min­kä tahan­sa sham­poon tai hoi­toai­neen vii­meis­tään 10. tam­mi­kuu­ta, saat…

lue lisää

Jou­lu­to­hi­nat jat­ku­vat

Täk­si vii­kon­lo­puk­si 15. - 17.12. olem­me pakan­neet paket­tiin kyn­sien­hoi­to­se­tin, jos­ta löy­ty­vät Madan kyn­si­leik­ku­ri koko L, Madan kyn­si­vii­la sekä EZ Groom Stop Styp­tic Pow­der veren­vuo­don tyreh­dyt­tä­mi­seen. Tämä on joka hau­kun pak­ko saa­da - pitäi­si ehtiä jou­luk­si, kun…

lue lisää

Nyt juh­li­taan!

123 Groom jat­kaa jou­lu­tun­nel­mis­sa! Tar­joam­me 5. - 7.12. EZ Groo­min sham­pois­ta 25 % alen­nus­ta sekä muis­ta sham­pois­ta ja kai­kis­ta hoi­toai­neis­ta 15 % alen­nus­ta. Lisäk­si yli 100 euron tilauk­siin annam­me Honey S -kars­tan kau­pan pääl­le Suo­mi 100 -juh­lan kun­niak­si.…

lue lisää

Black Fri­day -kam­pan­ja!

Kun tilaat sak­set, saat Mada­nin kam­man (MAC-195) kau­pan pääl­le. Jos tilaat kah­det sak­set, saat Mada­nin sak­si­ko­te­lon tai kak­si kam­paa kau­pan pääl­le. Ilmoi­ta tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä, kum­man haluat. Ole nopea, sil­lä tar­jouk­sem­me on voi­mas­sa vain sun­nun­tai­hin 26.11.2017…

lue lisää