Ajan­koh­tais­ta

Ilma­jousi­te­tut trim­maus­pöy­dät saa­pu­neet!

Nyt kan­nat­taa tutus­tua uutuuk­siin! Kaup­paan ovat saa­pu­neet odo­te­tut Shern­baon ilma­jousi­te­tut trim­maus­pöy­dät. Saa­ta­va­na her­kul­li­sen pink­ki­nä ja char­mik­kaan mus­ta­na. Hel­po­tus­ta pesu­tou­hui­hin vaik­ka­pa näyt­te­ly­reis­suil­la tuo Shern­baon suih­kusuu­tin, joka tai­koo…

lue lisää

Ei pun­keil­le! Tranquil- ja Tea Tree Oil -sham­poot -25%

Pel­käät­kö punk­ke­ja yhtä pal­jon kuin punk­ki­lääk­kei­tä? Vähä­punk­ki­sil­la alueil­la riit­tää usein pesu esi­mer­kik­si tee­puu-, laven­te­li- tai euka­lyp­tus-poh­jai­sil­la sham­poil­la. Yleen­sä myös muut ikä­vät öttiäi­set kart­ta­vat näi­tä tuok­su­ja. Ötök­kä­va­paan kesän toi­vos­sa Groom…

lue lisää

Kelco: Osta 2, saat toi­ses­ta 25 % alen­nus­ta

Kelcon sham­poot ja hoi­toai­neet nyt meil­tä! Ja nyt kan­nat­taa tutus­tua näi­hin laa­duk­kai­siin tuot­tei­siin: Kun ostat kak­si Kelcon sham­poo­ta tai hoi­toai­net­ta, saat hal­vem­mas­ta tuot­tees­ta 25 % alen­nus­ta. Vaih­toeh­toi­ses­ti: Jos et tar­vit­se kah­ta Kelcon tuo­tet­ta, mut­ta ostat…

lue lisää

Sham­poot ja hoi­toai­neet -15 %

Kural­le kyy­tiä!  Kun rapa rois­kuu, sham­poo­ta kuluu. Annam­me kaik­kien tuo­te­merk­kien sham­pois­ta ja hoi­toai­neis­ta 15 % alen­nuk­sen 5. - 11.4. väli­se­nä aika­na. Kurk­kaa vali­koi­maam­me ja löy­dä sopi­vat sham­poot ja hoi­toai­neet.   Kuva: Gre­te Engan Hat­les­tad…

lue lisää

Hyvää ystä­vän­päi­vää!

Kukas se onkaan ihmi­sen paras ystä­vä ellei oma lem­mik­ki? Ystä­vän­päi­vän kun­niak­si annam­me kaik­kiin yli 50 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­nal Coat Repair -hoi­toai­ne (450 ml) tai Groom Pro­fes­sio­na­lin suih­ke­pul­lo kau­pan pääl­le. Ker­ro tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä, kum­man…

lue lisää

Aar­tei­ta sak­si­laa­rin poh­jal­ta

Pää­tim­me myy­dä van­hat sak­set pois ennen kuin tilaam­me varas­ton taas täy­teen. Tar­joam­me kaik­ki vali­koi­mas­sa ole­vat trim­maus­sak­set 15 % alen­nuk­sel­la sun­nun­tai­hin 11.2. asti. Lisäk­si annam­me kaik­kiin yli 100 euron tilauk­siin kau­pan pääl­le EZ Groom Filt­hy Beast -sham­poon,…

lue lisää