Ajan­koh­tais­ta

Uudet trim­maus­sak­set ostos­lis­tal­la?

Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa tila­ta Kenc­hiin sak­set, sil­lä nopeim­mat tilaa­jat saa­vat sak­siin­sa kau­pan pääl­le syö­tä­vän suloi­sen ja kau­niis­ti kim­mel­tä­vän koris­te­ruu­vin. Koris­tei­ta rajoi­tet­tu mää­rä, joten kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti. Tar­jous on voi­mas­sa ma 27.5. asti tai niin…

lue lisää

Punk­ke­ja vas­taan

Tais­tos­sa punk­ke­ja vas­taan kaik­ki kei­not ovat sal­lit­tu­ja. Vali­koi­mas­tam­me löy­ty­vät sekä Insect Shield -punk­ki­hui­vit (mal­lei­na ban­da­na ja kau­lu­ri) sekä Groom Pro­fes­sio­na­lin Tea Tree Oil -sham­poo. Nämä tuot­teet kar­kot­ta­vat pait­si punk­ke­ja myös mui­ta pie­niä hyön­tei­siä.…

lue lisää

Pos­ti­tuk­ses­sa loma­kii­rei­tä!

Pos­tit­ta­ja lomai­lee 29.4. - 6.5.2019 väli­sen ajan, jol­loin pake­tit eivät läh­de varas­tol­ta. Pos­ti kul­kee taas nor­maa­lis­ti 7.5. alkaen. Loman aika­na kaik­ki sham­poot -10 % ja lisäk­si kaik­kiin loman aika­na teh­tyi­hin tilauk­siin yli 30 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­na­lin…

lue lisää

Pos­tit­ta­ja lomal­la 7. - 13.3.

Pos­tit­ta­jan loman aika­na tila­tut tuot­teet toi­mi­te­taan 14.3. alkaen. Kii­tok­sek­si sii­tä, että jak­sat­te odo­tel­la tilaus­ta taval­lis­ta pidem­pään, lai­tam­me kaik­kiin loman aika­na teh­tyi­hin tilauk­siin mukaan val­koi­sen Dog­gy­man S -kars­tan kau­pan pääl­le. Osta 3, mak­sa 2…

lue lisää

Hyvää ystä­vän­päi­vää!

Taas on aika muis­taa paras­ta ystä­vää. Anna lem­mi­kil­le­si lah­jak­si iso gal­lo­na Groom Pro­fes­sio­na­lin Super Dri -sham­poo­ta. Saat sen sun­nun­tai­hin saak­ka muka­vaan ale­hin­taan (-15 %). Kau­pan pääl­le saat vie­lä Groom Pro­fes­sio­na­lin erit­täin imu­ky­kyi­sen, nuk­kaan­tu­mat­to­man…

lue lisää

Par­haat jou­lu­pa­ke­tit meil­tä

Jou­lun­tu­lon kun­niak­si tar­joam­me täl­lä vii­kol­la sak­sien osta­jal­le oma­va­lin­tai­sen Dog­gy­ma­nin kars­tan kau­pan pääl­le. Ker­ro tilauk­sen lisä­tie­dois­sa, min­kä kars­tan ja min­kä kokoi­se­na haluat. Lisäk­si  annam­me Danish Desig­nin pedin tai pesän osta­jal­le EZ Groo­min Filt­hy Beast…

lue lisää