Pää­tim­me myy­dä van­hat sak­set pois ennen kuin tilaam­me varas­ton taas täy­teen. Tar­joam­me kaik­ki vali­koi­mas­sa ole­vat trim­maus­sak­set 15 % alen­nuk­sel­la sun­nun­tai­hin 11.2. asti.

Lisäk­si annam­me kaik­kiin yli 100 euron tilauk­siin kau­pan pääl­le EZ Groom Filt­hy Beast -sham­poon, kun teet tilauk­sen vii­meis­tään sun­nun­tai­na 11.2.

Pidä kii­ret­tä, sak­si­laa­rin poh­ja pil­kot­taa jo!