l

Uusim­mat artik­ke­lit

Hyvää ystä­vän­päi­vää!

Kukas se onkaan ihmi­sen paras ystä­vä ellei oma lem­mik­ki? Ystä­vän­päi­vän kun­niak­si annam­me kaik­kiin yli 50 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­nal Coat Repair -hoi­toai­ne (450 ml) tai Groom Pro­fes­sio­na­lin suih­ke­pul­lo kau­pan pääl­le. Ker­ro tilauk­sen vies­ti­ken­täs­sä, kum­man…

lue lisää

Aar­tei­ta sak­si­laa­rin poh­jal­ta

Pää­tim­me myy­dä van­hat sak­set pois ennen kuin tilaam­me varas­ton taas täy­teen. Tar­joam­me kaik­ki vali­koi­mas­sa ole­vat trim­maus­sak­set 15 % alen­nuk­sel­la sun­nun­tai­hin 11.2. asti. Lisäk­si annam­me kaik­kiin yli 100 euron tilauk­siin kau­pan pääl­le EZ Groom Filt­hy Beast -sham­poon,…

lue lisää