Pos­tit­ta­ja lomal­la 7. - 13.3.

Pos­tit­ta­jan loman aika­na tila­tut tuot­teet toi­mi­te­taan 14.3. alkaen. Kii­tok­sek­si sii­tä, että jak­sat­te odo­tel­la tilaus­ta taval­lis­ta pidem­pään, lai­tam­me kaik­kiin loman aika­na teh­tyi­hin tilauk­siin mukaan val­koi­sen Dog­gy­man S -kars­tan kau­pan pääl­le. Osta 3, mak­sa 2…

lue lisää

Hyvää ystä­vän­päi­vää!

Taas on aika muis­taa paras­ta ystä­vää. Anna lem­mi­kil­le­si lah­jak­si iso gal­lo­na Groom Pro­fes­sio­na­lin Super Dri -sham­poo­ta. Saat sen sun­nun­tai­hin saak­ka muka­vaan ale­hin­taan (-15 %). Kau­pan pääl­le saat vie­lä Groom Pro­fes­sio­na­lin erit­täin imu­ky­kyi­sen, nuk­kaan­tu­mat­to­man…

lue lisää

Tam­mia­le: Dog­­gy­­man-kars­­tat -40 % ja kaik­ki sham­poot -15 %

Kii­tos kai­kil­le asiak­kail­lem­me kulu­nees­ta vuo­des­ta! Aloi­te­taan uusi vuo­si kun­non alel­la. Saat Dog­gy­ma­nin kars­tois­ta 40 % alen­nuk­sen, joten nyt kan­nat­taa hank­kia kars­to­ja koko vuo­den tar­peik­si. Päi­vi­tä samal­la ker­taa sham­poo­va­ras­tot, sil­lä kai­kis­ta sham­pois­ta tulee nyt…

lue lisää