Kau­pas­sa kat­kok­sia 18.–19.10.

Kau­pan taus­tal­la teh­dään tek­ni­siä muu­tok­sia, jot­ka paran­ta­vat pal­ve­lun laa­tua. Tämän takia kau­pan toi­min­nas­sa voi olla kat­kok­sia per­jan­tai­na 18.10. Kaup­pa sul­keu­tuu koko­naan per­jan­tai-ilta­na klo 21 ja pysyy kiin­ni lau­an­tai­aa­muun (klo 03) saak­ka. Muu­tok­set saat­ta­vat…

lue lisää

Hyvää eläin­ten päi­vää!

Hyvää eläin­ten päi­vää ja alka­vaa eläin­ten viik­koa 🐾 Näi­den kun­niak­si tar­joam­me 4. - 10.10.2019 teh­tyi­hin verk­ko­kaup­pa­ti­lauk­siin Dog­gy­Man S val­koi­sen kars­tan kau­pan pääl­le. Lisäk­si yli 50 euron tilauk­siin Groom Pro­fes­sio­na­lin pyy­he. Halauk­set kai­kil­le…

lue lisää