Insect Shiel­din ban­da­na ja tuu­bi­hui­vi -15 %

Vet­tä sataa, kesä väis­tyy, mut­ta pun­kit pitä­vät sit­keäs­ti pin­tan­sa! Kaik­ki Insect Shield -ban­da­nat ja -tuu­bi­hui­vit -15 % nor­mi­hin­nas­ta. Käy ostok­sil­le heti ja rat­kai­se punk­kien kiusa! Tar­jous voi­mas­sa 17.9.…

lue lisää

Huip­pu­tar­jous vii­kon­lo­pun ajan: Mada­nin sak­si­salk­ku ja Shern­baon trim­maus­pöy­tä

Huip­pu­tar­jouk­sia vii­kon­lo­pun kun­niak­si! Mada­nin sak­si­salk­ku trim­maus­sak­sien tyy­lik­kää­seen ja tur­val­li­seen säi­ly­tyk­seen nyt 40 % alen­nuk­sel­la ja Shern­baon ergo­no­mi­nen ilma­jousi­tet­tu pyö­reä trim­maus­pöy­tä hin­taan 245 euroa. Tar­jous voi­mas­sa per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin…

lue lisää

Dog­gy­Ma­nin val­koi­set kars­tat saa­pu­neet!

Dog­gy­Man tuo­te­per­heem­me kas­voi suo­si­tul­la val­koi­sel­la kars­tal­la. Sen kun­niak­si kah­den min­kä tahan­sa kars­tan osta­jal­le pie­ni val­koi­nen Dog­gy­Man kars­ta kau­pan pääl­le! Tar­jous voi­mas­sa 22.8.18 saak­ka.

lue lisää