Tut­tu kes­to­suo­sik­ki saa­pui kaup­paan!

Syvä­puh­dis­ta­va # 1 All Sys­tems Super Clea­ning & Con­di­tio­ning -sham­poo löy­tyy nyt myös meil­tä. Tämä huip­pu­tuo­te täy­den­tää sopi­vas­ti jo ennes­tään laa­jaa sham­poo­va­li­koi­maam­me! Tilaa pian oma­si ja tutus­tu!

lue lisää

Uudet trim­maus­sak­set ostos­lis­tal­la?

Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa tila­ta Kenc­hiin sak­set, sil­lä nopeim­mat tilaa­jat saa­vat sak­siin­sa kau­pan pääl­le syö­tä­vän suloi­sen ja kau­niis­ti kim­mel­tä­vän koris­te­ruu­vin. Koris­tei­ta rajoi­tet­tu mää­rä, joten kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti. Tar­jous on voi­mas­sa ma 27.5. asti tai niin…

lue lisää

Punk­ke­ja vas­taan

Tais­tos­sa punk­ke­ja vas­taan kaik­ki kei­not ovat sal­lit­tu­ja. Vali­koi­mas­tam­me löy­ty­vät sekä Insect Shield -punk­ki­hui­vit (mal­lei­na ban­da­na ja kau­lu­ri) sekä Groom Pro­fes­sio­na­lin Tea Tree Oil -sham­poo. Nämä tuot­teet kar­kot­ta­vat pait­si punk­ke­ja myös mui­ta pie­niä hyön­tei­siä.…

lue lisää